General:
The team Blog Pricing Contact us
Tools:
Commissioning process Project management and Gantt Drawings and review Site inspections Quality Assurance
Commissioning:
What is Commissioning? The book about Commisisoning LEED V4 certification DGNB certification Technical handover Software for Cx
← All posts

DEAS's optimerede testprocesser


DEAS A/S har arbejdet intensivt på at udvikle deres testparadigmer, som kan benyttes i commissioning processen.

Disse testparadigmer er herefter nemt importeret i CxPlanner, så de bliver tilgængelige på mobilen, iPad'en og computeren.


Testprocessen og testparadigmer

Cx Planner startede ugen sammen med DEAS A/S på Amager Centret.

DEAS opstartede deres commissioning af tekniske installationer for Danske Shoppingcentre i forbindelse med en større ombygning, hvor Hoffmann har stået for udførelsen af de tekniske installationer.

DEAS benytter deres egenudviklede test-templates, som er lagt ind i CxPlanner.
Herved sikres en effektiv og dokumenteret testproces, når CxPlanner giver hurtig og struktureret adgang til testene.

Testtemplates, Testparadigmer, Testproces, Testoverblik!

Med Cx Planner får du prædefinerede og automatiske testparadigmer, som passer til din sag.

DEAS og CxPlanner på Amager Centret DEAS og CxPlanner på Amager Centret

Amager Centret og grøn værdi

Amager Centret er opdateret med en grunding energirenovering. Renoveringen har fokus på energibesparelser og et bedre indeklima.

Energibesparelserne er blandt andet opnået ved at udskifte ventilationsanlæg og bygningens CTS-anlæg (BMS).

Besparelserne har medført en stor CO2-reduktion på hele 400 tons per år.


Få adgang til testparadigmer fra Bygningsreglementet BR18, så du nemt kan komme i gang med funktionsafprøvning af dine tekniske anlæg.

Thomas Toftgaard Jarløv
- Cx Planner, CEO & Founder