Aarsleff Rails og CxPlanner
på tur


CxPlanner var i går med Aarsleff Rail ude og starte op på vores platform i forbindelse med et Banedanmark projekt i Holbæk.

Vi er glade for samarbejde med Aarsleff Rails, hvor CxPlanner sikrer, at kvaliteten på projektet løbende bliver dokumenteret og styret.

Tilpassede paradigmer

CxPlanners testparadigmer er tilpasset Aarsleff Rails, så det er nemt og bekvemt at kunne dokumentere projektet.

Aarsleff Rail dokumenterer deres armeringsstål og betonleverancer igennem hele projektet for sporbarhed efter de nye statiker krav. Alt dette sikres med billeder, lokation og tekst for en effektiv proces i CxPlanner.

iPhone og Android

Vores mobile løsning hvor alt foregår på mobiler sikrer, at alt tilsyns og kvalitetssikringsarbejde foregår on-site, så arbejdsprocesserne er blevet effektiviseret.

Aarsleff Rails og CxPlanner

Følg med på vores LinkedIn side se mere: LinkedIn - CxPlanner.

Thomas Toftgaard Jarløv
- Cx Planner, Founder & CEO