General:
The team Blog Pricing Contact us
Tools:
Commissioning process Project management and Gantt Drawings and review Site inspections Quality Assurance
Commissioning:
What is Commissioning? The book about Commisisoning LEED V4 certification DGNB certification Technical handover Software for Cx
← All posts

Forudsætninger i testparadigmer


Har du krav til kontrol af dokumentationen før en test? Skal der uploades et billede før et testpunkt kan lukkes?

Ja, det har du. Og nu kan Cx Planner hjælpe dig med at sikre disse!

.. fortsættes under billedet
Forudsætninger i testparadigmer

Kontrol af forudsætninger

En test kan først opstartes, når alle forudsætningerne er kontrolleret og godkendt. Det er ligeledes beskrevet i DS 3090.

Det indbefatter fx kan Cx-testen af et ventilationsanlæg først påbegyndes, når der er afleverede godkendte indreguleringsrapporter.

Ligeledes vil man i nogle tilfælde kræve, at et testpunkt skal dokumenteres med et billede. Det kunne være monteringen af kondensafløb på ventilationsanlæg.

Grundlæggende benyttes “forudsætninger” for at sikre, at en test ikke påbegyndes, hvis der er en risiko for at den fejler.


Forudsætninger i Cx Planner

Fleksibiliteten og kravstillelsen til forudsætninger i testparadigmer er nu integreret del i Cx Planner. Cx Planner sikrer, at testens ikke kan godkendes, før alle kriterierne er godkendt:

  • Forudsætninger før testen kan startes
  • Billeddokumentation
  • Ekstra note/tekst
  • Upload af en fil (fx indreguleringsrapport)

Prøv den nye funktion på Cx Planner eller kontakt os på support@cxplanner.dk. Hvis du vil læse mere om test i commissioning processen, så tjek CxWiki.dk ud: https://cxwiki.dk/p/processen/test


Thomas Toftgaard Jarløv
- Cx Planner