Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Projektstyrings og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning software
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner 3D model viewer (Autodesk)
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Projektstyring og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning
Book en demo
Lær mere:
Blog Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os

Projektbasis-dokumentet

Projektbasis er et særskilt dokument, der indeholder specifikationer og beskrivelse af, hvordan rådgiveren forventer at opfylde Cx-kravene i projektet.

Generelt

Projektbasis er et særskilt dokument, der indeholder specifikationer og beskrivelse af, hvordan rådgiveren forventer at opfylde Cx-kravene i projektet.

Hvis du ikke har læst artiklen om Cx-kravene, kan du læse den her.

The Design Team must describe how they intend to resolve each individual OPR item. The description is an early verification and expectation alignment of the OPR item between the Design Team and the Cx Team.

Rådgiveren skal beskrive, hvordan de har tænkt sig at løse hvert enkelt Cx-krav. Beskrivelsen er en tidlig verificering og forventningsafstemning af Cx-kravene mellem rådgiveren og Cx-teamet.

Udarbejdelse af projektbasis dokumentet

Projektbasis-dokumentet er ikke et standardiseret dokument i danske byggesager, og der er mange rådgivere, som ikke har arbejdet med en projektbasis.

Der kan derfor være en risiko for, at rådgiverens arbejde med projektbasis-dokumentet ikke er i overensstemmelses med Cx-teamets forventninger, og derfor ikke giver den nødvendige værdi til Cx-processen.

Cx-teamet skal derfor hjælpe og bistå rådgiveren med at foretage projektbasis-besvarelser.

Opbygningen af projektbasis-dokumentet

Projektbasis-dokumentet bør opbygges i samme format som Cx-kravene, da man derved kan genbruge strukturen fra Cx-kravene.

Dette er en fordel, da rådgiveren skal udarbejde en projektbasis for hvert enkelt Cx-krav.

Projektbasis skal som minimum inkludere følgende information:

  • Reference til Cx-kravet som besvares.
  • Beskrivelse og forklaring af, hvordan kravet forventes løst i projektet.
  • Navn på den ansvarlige rådgiver for projektbasis-besvarelsen.
  • Dato for projektbasis-besvarelsen.

Godkendelse af input i projektbasis

Det er Cx-teamet, som skal kontrollere og godkende rådgiverens besvarelser i projektbasis-dokumentet. Hver enkelt af projektbasis-besvarelserne skal gennemgås og enten godkendes eller afvises af Cx-teamet.

Hvis en besvarelse afvises, skal Cx-teamet beskrive hvorfor projektbasis-besvarelsen er afvist, og rådgiveren skal revidere og opdatere projektbasis-besvarelsen.

Eksempler på projektbasis-besvarelser

Eksemplerne nedenfor viser, hvordan en projektbasis-besvarelse kan udføres.

Reference til Cx-krav ID: 101 - Der skal være mulighed for afspærring på begge sider af både filtre, snavssamlere og pumper.
Besvarer Thomas TJ
Dato 2023-01-01
Projektbasis svar Der installeres afspærringsventiler på begge sider af filtre, snavssamlere og pumper. Se TX_K0-0_666.

Tilmeld dig og bliv en del af Cx netværket i Danmark