Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Projektstyrings og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning software
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner 3D model viewer (Autodesk)
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Projektstyring og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning
Book en demo
Lær mere:
Blog Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os

Persondatapolitik

Indledning

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Commissioning ApS ("CxPlanner"), i det omfang CxPlanner er dataansvarlig, behandler dine personoplysninger indhentet via det cloud-baserede softwaresystem kaldet CxPlanner, som kan bruges til projektstyring, m.v. ("Applikationen"), som er tilgængeligt for brugere via CxPlanner's hjemmeside og eller CxPlanner's apps, samt evenuelle tilvalgsmoduler, der måtte blive gjort tilgængelige for brugeren.

Når CxPlanner behandler dine personoplysninger i forbindelse med Applikationen sker det som udgangspunkt som databehandler for de virksomheder, der har indgået en abonnementsaftale med CxPlanner ("Kunderne"), og kun efter instruks fra den dataansvarlige. For mere information om den behandling af personoplysninger, som foretages på vegne af Kunderne, henvises til Kundernes privatlivspolitikker. Dette vil normalt være din arbejdsgiver.

CxPlanner er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som sker til CxPlanners egne formål.

CxPlanner / Commissioning ApS
Classensgade 24
2100 Copenhagen
CVR-nr: 40753702
Tlf: +45 32679767
Email: support@cxplanner.com
Web: https://cxplanner.com

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

CxPlanner behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • CxPlanner behandler almindelige oplysninger som brugernavn, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger på Kunderne samt kontaktpersoner hos Kunderne, da behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, jf. § 6, stk. 1 i databeskyttelsesloven, og da CxPlanner har en legitim interesse i at kunne komme i kontakt med Kunderne og fakturere, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, jf. § 6, stk. 1 i databeskyttelsesloven.
 • CxPlanner behandler dine almindelige personoplysninger, hvis du har tilmeldt dig CxPlanner's nyhedsbrev og/eller nyhedsmagasin eller hvis du har anmodet om oplysning om eksempelvis nye funktionaliteter i Applikationen, nye partnere, som CxPlanner har indgået samarbejdsaftale med eller oplysning om nye tredjeparters apps, der kan integreres med Applikationen.
 • CxPlanner indehenter nødvendig logningsdata såsom IP-adresser for at sikre at Applikationen fungerer korrekt samt hvis der skulle opstå problemer.
 • CxPlanner indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til de formål.

Behandlingen af personoplysninger

Opbevaringsperiode

Ved ophør af en Kundes abonnement hos CxPlanner eller Kundens beslutning om at slette dine data i Applikationen fjernes kundes data. Kundens data vil kunne fremgå i enkelte krypterede backups.

Modtagere af personoplysninger

I forbindelse med din brug af Applikationen videregiver CxPlanner eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Myndigheder, som CxPlanner retligt er forpligtet til at videregive personoplysninger til, f.eks. som led i indberetning af skat, eller hvis CxPlanner bliver pålagt videregivelse ved en retlig afgørelse;
 • Tredjeparts-apps og virksomheder hvor du specifikt har anmodet eller givet disse adgang til dine personoplysninger opbevaret i Applikationen, eksempelvis hvis du har installeret en app, der kan kommunikere med Applikationen via et åbent API.
 • CxPlanners databehandlere; og
 • Hvis du har indgået en Dataopbevaringsaftale med CxPlanner, foretager CxPlanner kun den databehandling, som er aftalt i Dataopbevaringsaftalen, hvilket typisk alene vil være opbevaring af dine data, men uden videregivelse eller indberetning af disse til myndigheder, bortset fra hvis CxPlanner bliver pålagt videregivelse ved en retlig afgørelse, eller hvis du selv beslutter, at data skal videregives til en tredjepart.

Overførsel tredjelande

Data i CxPlanner overføres ikke til tredjelande udenfor EU.

Projekter, opgaver, tjeklister og anden data er opbevaret i EU.

Dine rettigheder

Du har efter GDPR en række rettigheder i forhold til CxPlanners behandling af oplysninger om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, som er nærmere beskrevet nedenfor, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er anført øverst i persondatapolitikken.

CxPlanner behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. GDPR artikel 12.

Ret til indsigt

Du kan på begæring få indsigt i, hvilke personoplysninger CxPlanner behandler om dig og hvilken behandling, der finder sted, jf. artikel 15 i GDPR.

Din adgang til oplysning herom kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og af hensyn til beskyttelse af immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget, jf. GDPR artikel 16.

Du kan henvende dig til CxPlanner og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvad det skal rettes til.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv i henhold til GDPR artikel 17, såfremt:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet;
 • Du har trukket dit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen;
 • Du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen;
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; eller
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.

Sletningen kan dog være begrænset i visse tilfælde. Navnlig kan sletning ikke ske, såfremt CxPlanner er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af personoplysninger eller det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige personoplysninger.

Bilag 1

Denne oversigt indeholder de kategorier af oplysninger, som normalt vil blive overført til og behandlet og opbevaret af CxPlanner som dataansvarlig i Applikationen og ved øvriges besøg på hjemmesiden.

Kunden

 • Navn
 • Email
 • Firma
 • CVR-nummer
 • Faktureringsoplysninger
 • Kontaktoplysninger

Brugere

 • Navn
 • Email
 • Firma

Hjemmeside besøgende

 • Hvilke sider der besøges og fejltracking.