Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Projektstyrings og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning software
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner 3D model viewer (Autodesk)
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Projektstyring og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning
Book en demo
Lær mere:
Blog Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os

Commissioning-krav i Cx-processen

Cx-processen er bygget op omkring Cx-kravene, som verificeres i alle projektfaserne. En effektiv og værdiskabende Cx-proces er afhængig af klare og målbare Cx-krav.

Grundlagt for Cx-processen - Commissioning-kravene

Cx-processen er bygget op omkring Cx-kravene, som verificeres i alle projektfaserne - derfor skal Cx-kravene udarbejdes allerede i ide- og programfasen. En effektiv og værdiskabende Cx-proces er afhængig af klare og målbare Cx-krav.

Cx-kravene sikrer også, at rådgiveren og entreprenøren ved, hvad bygherren forventer og ønsker. Rådgiveren vil derfor have forudsætningerne for at kunne udarbejde et detaljeret projektmateriale, som opfylder bygherrens ønsker, og entreprenøren vil bedre kunne prissætte projektet, da der ikke er tvivl om udfaldskravene.

Tilsammen sikrer det en forventningsafstemning på tværs af byggeriets parter samtidig med, at bygherren får et retvisende billede af den samlede projektøkonomi.

Hvad skal cx-kravene indeholde?

Cx-kravene er med til at definere omfanget af Cx-processen. Antallet af krav og kravenes indhold definerer, hvilke områder Cx-processen skal varetage, og hvor lang tid Cx-teamet skal bruge.

Der skal være en direkte sammenhæng mellem Cx-kravene og det specificerede omfang af Cx-processen. Kravene skal tilpasses det enkelte projekt baseret på bygherrens ønsker og forventninger til projektet sammenholdt med:

  • a. Kritikalitet
  • b. Kompleksitet
  • c. Økonomi

Ofte specificerer bygherren krav, der skal fokusere på områder, som bygherren før har oplevet udfordringer med. Udover, at kravene skal dække disse områder, er det Cx-teamets ansvar overfor bygherren at definere projektspecifikke krav til grænseflader, der ellers ikke ville være omfattet.

Hvordan skrives et funktionsbaseret Cx-krav

Et Cx-krav skal kunne verificeres, det skal derfor være formuleret ved hjælp af målbare parametre.

Målbare parametre er faste, og der må ikke kunne tolkes på deres formulering eller udfaldskrav. Når kravene er målbare, vil de indirekte også medvirke til, at kravet kan læses selvstændigt og dermed udgøre en forventningsafstemning.

Cx-kravene må derfor ikke indeholde ord som: ”rimelig, tilstrækkelig, bør, skulle, opleves, føles, nemt”. Der kan være situationer, hvor disse ord kan tillades, men her skal det så sikres, at de kun benyttes sammen med et fast målbart parameter.

Eksempel A1 nedenfor angiver, at ”... driftspersonalet nemt kan tilgå dem.” hvilket ikke indeholder en målbar parameter. Både rådgiveren og entreprenøren vil kunne tolke på, hvad udfaldskravet er, da opfattelsen af "nemt kan tilgå" er en subjektiv vurdering. Eksempel A2 nedenfor viser, hvordan kravet i dette tilfælde kunne være formulering:

Eksempel A1 (ikke godkendt Cx-krav):

Alle måleudtag i kølecentralen skal være placeret så driftspersonalet nemt kan tilgå dem.

Eksempel A2 (godkendt Cx-krav):

Alle måleudtag i kølecentralen skal kunne tilgås uden hjælpemidler og have en maksimal højde over gulv på 1,8 meter.

Udarbejdelse af Cx-kravs dokumentet

Cx-kravene skal udarbejdes i samarbejde med bygherren, bygherrens driftspersonale og slutbruger (for eksempel butiksindehavere, studerende, etc.). Det er Cx-teamets ansvar at gennemføre processen med udarbejdelsen af Cx- kravene.

Der findes flere metoder, som Cx-teamet kan benytte til at fremdrive og udarbejde Cx-kravene, for eksempel Norminal Group Technique, workshops og fagmøder.

Metoden, som Cx-teamet vælger at benytte, skal sikre, at alle interessenter involveres, og projektkritiske områder bliver afdækket. Cx-teamet skal på forhånd have undersøgt deltagernes fagspecifikke viden, for derved at kunne tilpasse metoden til de enkelte brugere i workshoppen.

Der kan være tilfælde, hvor deltagerne ikke har den fornødne tekniske viden til at stille målbare tekniske krav. Her skal Cx-teamet sikre, at deltagerens krav omformes og uddybes med de nødvendige tekniske specifikationer.

Hvordan håndteres afvigelser og dispensationer fra Cx-kravene

Der kan ikke afviges fra Cx-kravene uden bygherrens skriftlige godkendelse.

Afvigelsen af et Cx-krav kan være forårsaget af flere grunde, men bygherren skal stadig godkende afvigelsen. Ved en afvigelse skal baggrunden for afvigelsen, forventede konsekvenser og økonomien beskrives

Tilmeld dig og bliv en del af Cx netværket i Danmark