Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Projektstyrings og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning software
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner 3D model viewer (Autodesk)
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Projektstyring og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning
Book en demo
Lær mere:
Blog Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os

Testoversigten til styring af test

Testoversigten er en udvidet anlægsliste, som igennem projektet holder styr på de enkelte anlægs test, status og fremdrift.

Testoversigten som Cx-værktøj

Testoversigten er ikke et dokument eller værktøj, som er beskrevet i DS 3090, ASHRAE G0-2019 eller ASHRAE STD 202. Det er dog et værktøj, som hjælper med optimering og strukturering af værktøjerne i disse standarder. I nogle tilfælde kan testoversigten sågar overtage en stor del af Cx-loggens opgaver.

Da der ikke findes krav eller vejledninger til brugen af testoversigten, er dette afsnit baseret på konkrete erfaringer fra Københavns Lufthavne. I 2015 udarbejdede og implementerede Københavns Lufthavnes Cx-team testoversigten, og den har siden været et styringsredskab, som er blevet benyttet på alle de udførte Cx projekter.

I Københavns Lufthavne indgår testoversigten som et konkret styrings- og overbliks-dokument for mange af parterne i byggeprojekterne. Projektlederen benytter det til at overvåge den tekniske fremdrift, og hvornår de enkelte anlæg er klar til ibrugtagning. Driftspersonalet benytter det til at overvåge, hvornår det giver værdi at udføre tilsyn, mens entreprenørerne benytter det til testplanlægning.

Udarbejdelse af testoversigten

Rådgiveren skal udarbejde den første version af testoversigten, der indeholder et overblik over alle anlæg, der er inkluderet i projektet. I denne form vil testoversigten primært udgøre en anlægsliste.

Når testoversigten afleveres som en del af udbudsprojektet, overdrages ansvaret for dokumentet til Cx-lederen. Herefter vil Cx-lederen være ansvarlig for at opdatere og styre informationen i dokumentet.

Strukturen og opbygning af Testoversigten

Testoversigten kan bygges op på flere forskellige måder. Der kan tages udgangspunkt i anlæg, test eller områder. Videoen nedenfor gennemgår de 3 mest gængse måder at opbygge den.

Planlægning af test i oversigten

Testoversigten kan også fungere som en overordnet testtidsplan. Ud for hvert anlæg angives datoer i deres tilhørende felter (for eksempel for pre-test), som sammenholdt med de udestående forudsætninger giver et billede af, hvornår en test kan udføres.

Hvis du benytter Testoversigten i CxPlanner bliver dine test automatisk planlagt i et Gantt overblik (tidsplan), hvor du kan styre afhængigheder og det tidsmæssige aspekt.

Tilmeld dig og bliv en del af Cx netværket i Danmark