Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Commissioning software
CxPlanner icon
Kvalitetssikrings software
CxPlanner icon
Projektstyrings software
Produktsammenligning
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Commissioning
CxPlanner icon
Kvalitetssikring
CxPlanner icon
Projektstyring
Book en demo
Læg:
Blog om kvalitetsprocesser. Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os

Hvad er commissioning processen?

Commissioning er en kvalitetsstyringsproces, der sikrer, at du får et godt byggeri, der overholder bygherres krav samtidig med, at du sparer penge på driftsomkostninger og energiforbrug.

Hvad er commissioning?

Det er et spørgsmål, som vi ofte blive spurgt om på byggeprojekter. Det korte svar er, at det er en support-proces der tester de tekniske installationer.

Formålet med commissioning er at sikre, at bygherrens krav til byggeriet overholdes.

Der findes mange måder at udføre commissioning på - vi er dog tilhænger af, at det skal være praktisk og give værdi for alle på byggeprojektet!

Hvor stammer processen "commissioning" egentlig fra?

Selve Commissioning processen stammer fra skibsindustrien. Et skib der er commissioned, er et skib, der er færdigbygget, kontrolleret og klar til at sejle.

Før skibet kan få denne titel, så skal det bestå en række kontroller, inspektioner og test. Udstyret på skibet skal testes grundigt, så problemer identificeres, og det skal sikres, at besætningen er trænet i skibets drift og vedligeholdelse.

Årsagen til denne rigide kontrol er, at det når først skibet er sat i søen, så er det svært at rette fejl og problemer.

This methological approach has been adopted by the construction industry, and the termonology "Building Commissioning Process" has been used since the 1980s. Denne metodiske proces er blevet overtaget af byggeindustrien, og termonologien "Building Commissioning Process" er blevet brugt om dette siden 1980'erne.

Historien om ordet commissioning

The word "Commissioning" on the other hand, originates from Latin, where it started as the word committere. It is a compound of the two Latin words com (with, together) and mittere (to give slip, send off, cast). The two words combined formed committere, which means: to unite, connect, combine and to assemble. Order "Commissioning" stammer fra Latin, hvor det startede som ordet committere. Det er et sammensat af de to latin ord com (med, sammen) og mittere (at give slip, sende afsted, kaste). De to ord kombineret dannet committere, som betyder: at forene, forbinde, kombinere og at samle.

Fra committere, blev det til commissionem (Latin) til commission (Old French) og endelig til ordet commission i midten af 1300'erne. På det tidspunkt var betydningen af ordet:

commission (mid 1300s) - authority entrusted to someone, delegated authority or power

Efter en række år i slutningen af 1400'erne, blev betydningen til:

commission (late 1400s) - body of persons charged with authority for the performance of certain special duties

I 1560'erne blev betydningen af ordet ændret igen, dog stadig med den samme underliggende betydning.

commission (late 1560s) - anything entrusted to anyne to perform

Hvorfor skal du bruge commissioning processen

Bygninger bliver mere komplekse og består nu af en lang række anlæg og systemer, som alle skal virke sammen, samtidig med at de bliver mere interaktive.

Den øgede kompleksitet og integrationer mellem de tekniske anlæg øger risikoen for, at små fejl kan have en stor indvirkning på det samlede anlæg/systems performance og energiforbrug.

Commissioning processen hjælper med at planlægge, strukturere og sikre et kontinuerligt dialog mellem de involverede parter, så bygherrens krav og lovgivning bliver verificeret på tværs af grænseflader før aflevering.

In addition, the commissioning process positively contributes to: Herudover bidrager commissioning processen også til:

 • Bygningen opfylder bygherrens krav og forventninger
 • Færre fejl og mangler ved afslutningen
 • Installationer, anlæg og systemer er verificeret og opfylder bygherrens krav
 • Driftpersonalet er uddannet og instrueret i bygningens drift og vedligeholdelse
 • Driftsomkostninger er minimeret
 • Grænseflader mellem de forskellige parter i projektet håndteres
 • Tværfaglig dialog gennem hele projektet
 • Optimeret energiforbrug og driftscenarier
 • Dokumentation leveres og struktureres og kan anvendes i de planlagte D&V-procedurer
 • Kontinuerlig overvågning og optimering af bygningens ydeevne
 • En tilfreds bygherre

En kvalitetsfokuseret proces

Commissioning-processen er en kvalitetsstyringsproces, som verificerer og dokumenterer, at et byggeri lever op til bygherrens krav.

Processen implementeres helt i starten af et byggeprojekt og forløber igennem hele projektet og ind i byggeriets drift.

Commissioning-processen "overvåger", at alle grænseflader er håndteret, og at tekniske installationer virker korrekt, samt optimerer samarbejdet mellem byggeriets parter.

Bygherrens involvering i commissioning processen

Ofte kaldes Cx-processen for bygherrens proces. Det giver mening, da det er bygherren, som betaler for commissioning processen.

Vi har dog set et skred i dette i løbet af de sidste par år, da blandt andet flere totalentreprenører har etableret deres egne commissioning afdelinger, som benyttes på byggeprojekterne.

Hvad commissioning processen indeholder er dog op til bygherren, da det er commissioning kravene, som danner grundlaget for processen. Bygherren skal derfor specificere de krav, som skal verificeres i commissioning processen.

En proces med specifikke aktiviteter

Commissioning processen følger byggeriet igennem alle faserne. Selvom det kan ligne, at det forløber parallelt, så er processen tæt integreret ind i byggeriet.

It is a quality-oriented control and documentation process that is part of the building project. It incorporates existing work processes and focuses on areas that are not typically covered by traditional quality assurance processes. Det er en kvalitetsorienteret kontrol- og dokumentationsproces, som er en del af byggeprojektet. Den integrerer eksisterende arbejdsgange men fokuserer heri på områder, som normalt ikke er kontrolleret.

Commissioning processen udføres i de respektive byggefaser, og fasestrukturen følger generelt de traditionelle arbejdsfaser med program/ide, design, udførelse og drift.

Hvis commissioning implementeres i en senere fase end programfase, skal de commissioning aktiviteter, som burde have været udført i de foregående faser, udføres.

Tilmeld dig og bliv en del af Cx-netværket og de seneste Cx-nyheder