Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Commissioning software
CxPlanner icon
Kvalitetssikrings software
CxPlanner icon
Projektstyrings software
Produktsammenligning
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Commissioning
CxPlanner icon
Kvalitetssikring
CxPlanner icon
Projektstyring
Book en demo
Læg:
Blog om kvalitetsprocesser. Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os

Bæredygtighed med DGNB og commissioning på byggeprojekter

Commissioning kan hjælpe med at sikre, at dit byggeri er bæredygtigt og energieffektivt gennem hele bygningens levetid. Prøv CxPlanners DGNB modul med automatisk DGNB rapport!
 1. Hvad er bæredygtighed på byggeprojekter?
 2. Bæredygtigheds-certificeringer til byggerier
 3. DGNB og Commissioning processen
 4. DGNB Platin, Guld og Sølv
 5. Cx og DGNB
 6. Et bæredygtigt fokus er en nødvendighed i Danmark
 7. Platin certifikat: Commissioning DGNB

Hvad er bæredygtighed på byggeprojekter?

Begrebet bæredygtighed omfavner oftes tre forskellige former:

 1. Miljømæssig bæredygtighed
 2. Social bæredygtighed
 3. Økonomisk bæredygtighed

I byggebranchen er bæredygtighed ofte noget, der fokuseres på for at kunne certificere den færdige bygning - en bæredygtighedscertificering.

Når en bygning har en bæredygtighedscertificering, så ses det ofte, at dens salgsværdi øges samt er det muligt at låne penge gennem EU Taksonomien.

Bæredygtigheds-certificeringer til byggerier

På danske byggeprojekter benyttes der oftes en af de 3 store bæredygtighedscertificeringer:

 1. DGNB, Green Building Council Denmark
 2. BREEAM, Building Research Establishment
 3. LEED, Leadership in Energy and Environmental Design

De fokuserer alle på, at byggeriet skal være mere bæredygtigt, men vejen dertil er forskellig. Ligeledes har de forskellige certificeringer også varieret fokus, da de kommer fra (opfundet) i forskellige lande.

Fælles for de 3 certificeringsordninger er dog, at de alle giver point for at benytte commissioning i større eller mindre grad.

Commissioning blev i 1970'erne i USA implementeret under energi-krisen, da man fandt ud af, at brugen af commissioning sikrede et lavere energiforbrug og bedre driftsrutiner. Illustrationen nedenfor viser netop dette:

Illustration der viser besparelsen på driftsomkostninger ved commissioning

DGNB og Commissioning processen

Der er i DGNB direkte krav til Cx-processen beskrevet under proces afsnittet PRO2.3. Målsætningen i DGNB guiden er at fremme effektiv overdragelse af den færdige bygning sikre, at bygningens installationer fungerer korrekt og energieffektivt.

Kravene i DGNB er bundet op på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Commissioning processen er kategoriseret under Verdensmål 7) "Forbedring af energieffektiviteten" og 12.2) "Bæredygtig forvaltning og effektiv udyttelse af naturressourcer".

I DGNB manualen fra 2020 blev der indsat krav til DS3090, som skærper kravene til Cx en smule.

Kravene til commissioning er opdelt i 2 grupper - hhv. "Måling og registrering, indregulering og performancetest" (op til 50 point) og "Commissioning" (op til 60 point).

Måling og registrering, indregulering og performancetest

Kravet er til funktions- og performancetest er udført.

 1. Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installationer, hvor det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til at funktionen af installationerne kan testes. Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøvning iht bygningsreglementets krav. (30 point)
 2. Som ovenfor og desuden er der gennemført tværfaglige og systemorienterede performancetests, der rækker videre end omfanget end bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning. (50 point)

Commissioning

Kravene til selve commissioning processen følger den danske standard DS3090.

 1. Dokumentation for nedsættelse af en commissioning-organisation, som har til opdrag at sikre commissioning-aktiviteter til og med 1-års gennemgangen. (+10 point)
 2. Dokumentation for at commissioning-organisationens leder og fagpersoner er ansat i et firma, der er uafhængigt af projektering og udførelse af byggeriet (dvs. at hvis f.eks. byggeledelse er udbudt separat, kan commissioning- lederen godt arbejde for byggeledelsen, hvis det samme firma ikke er involveret i projektering og udførelse). (+10 point)
 3. Dokumentation for sikring af målbare commissioning-krav samt perioder afsat i byggeriets hovedtidsplan til alle DS3090-aktiviteter inkl. indbyrdes afhængigheder til færdiggørelser af forudsatte projekterings- og udførelsesaktiviteter. (+10 point)
 4. Dokumentation for fremkomsten af en projektbasis samt udførelse af tværfaglige commissioning-granskninger af projektforslag og hovedprojekt. (+10 point)
 5. Der er gennemført en commissioning-proces med løbende indregulering og efterjustering i de første 14 måneder af driftstiden, eller det er aftalt, at denne procedure skal være gennemført. Der foreligger en fuldstændig dokumentation, eller det er aftalt, at en sådan dokumentation skal udarbejdes. Desuden er der udført en funktions- og ydelseskontrol, som bekræfter at ordregiverens specifikke krav er opfyldt. Der foreligger et koncept, der sikrer, at brugen kontrolleres og optimeres kontinuerligt. (+10 point)
 6. Dokumentation for at der udover gennemførelse af en fuld commissioning- proces er en plan for fortløbende commissioning-aktiviteter inkl. monitorerende commissioning samt et organisationsdiagram for den organisation, der efter det første driftsår skal tage over efter den organisation, der håndter første driftsperiode. (+10 point)

Dokumentationskrav til commissioning fra DGNB

Ovenstående krav er udtrykt i DGNB manualen i commissioning afsnittet, og de skal alle dokumenteres. Dokumentationskravene er hhv. udførte testrapporter og kravene til dokumenter fra DS3090.

Hvis du benytter CxPlanner, vil du automatisk have en dokumentation for alle kravene og kunne opnå maks point.

DGNB Platin, Guld og Sølv

DGNB certificeringen er opdelt i 3 primære kategorier: Platin, Guld og Sølv. Nu flere point du opnår, nu højere/bedre certificeringen får du.

Cx og DGNB

På byggeprojekter skal der være en DGNB konsulent/rådgiver, som bidrager til at specificere, hvor pointene skal komme fra. Når commissioning indgår (hvilket det altid bør gøre), så skal du planlægge Cx-processen.

Hvis du benytter CxPlanners skabelon til Cx-processen, så har du allerede fri adgang til de testparadigmer og dokumenter, der skal afleveres.

Vi har på mange DGNB projekter hjulpet med at opbygge Cx-processen, så den er blevet praktisk og nemt integreret uden for meget ekstra arbejde.

Værktøjet til Cx og DGNB

Fremfor at styre og rapportere din commissioning i Excel ark, så har vi i CxPlanner integreret DGNB direkte i vores Cx-modul.

Det betyder, at når du har brugt CxPlanner til commissioning, så får du automatisk din DGNB rapport og data til direkte aflevering!

Prøv CxPlanners integrerede DGNB modul.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og blive en commissioning Danmark