Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Projektstyrings og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning software
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner 3D model viewer (Autodesk)
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Projektstyring og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning
Book en demo
Lær mere:
Blog Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os
← Alle posts ← All posts

Vejledning til DS1140 konstruktionskrav på byggerier

• Skrevet af Thomas T. Jarløv

Hvad er DS1140

DS1140 er en ny dansk standard, der er blevet introduceret i forbindelse med BR18, det danske bygningsreglement fra 2018.

Kravene i DS1140 fokuserer primært på konstruktioner og hvordan kvalitetssikring af disse skal udføres. Omfanget af kravene har skabt udfordringer for entreprenører og håndværkere, der skal overholde standarden, da der har været tvivl om, hvordan kravene skulle dokumenteres.

Herudover, så er DS1140 ikke blot frivillige krav - det er et ultimativt krav i BR18 at DS 1140 overholdes og dokumenteres for at opnå en ibrugtagningstilladelse.

DS1140 konstruktionsklasser

Hvem skal arbejde med DS1140 kravene

Hvis du arbejder med bærende konstruktioner i byggebranchen, skal du overholde DS1140. Det omfatter blandt andet stålkonstruktioner, betonkonstruktioner, trækonstruktioner og murværk.

Så snart du er involveret i bærende konstruktioner, skal du overholde DS1140. Standarden indeholder krav til planlægning, udførelse og dokumentation af almen kontrol af de bærende konstruktioner.

Det vi har set i branchen har været, at der har været tvivl om omfanget af kravene og hvordan de skulle dokumenteres. Dette er bl.a. blevet løst med CxPlanner, som er et værktøj der hjælper med at overholde DS1140.

Kontrollen gælder som udgangspunkt alle forhold vedrørende det, som udføres, fx om

 • instruktioner og arbejdstegninger svarer til krav
 • der er anvendt de rigtige materialer
 • konstruktionsdele er indbygget korrekt
 • tolerancer for geometri og arbejdsprocesser er overholdt.

Almen kontrol og særlig kontrol (uafhængig kontrol)

Der skelnes mellem:

 • almen kontrol, som er en kontrol, der altid skal gennemføres ved udførelse af de bærende konstruktioner
 • særlig kontrol, som er en kontrol, der fastlægges af de projekterende for særligt væsentlige eller vanskelige forhold ved det aktuelle bygværk.

Adskillelse af almen kontrol og særlig kontrol betyder, at projekterende ikke skal foreskrive den almene kontrol, men alene specificere særlige kontroller. De udførende kan derfor anvende standardiserede fremgangsmåder for den almene kontrol som en integreret måde at arbejde med kvalitet på.

DS1140 egenkontrol og uafhængig kontrol

Problemer med at overholde DS1140

Når du skal arbejde med DS1140 skal være opmærksom på, at der er krav til både den projektende ingeniør/rådgiver og til entreprenøren. Begge parter skal bidrage til at overholde kravene.

Rådgiveren har ansvaret for at udarbejde den overordnede plan for, hvordan kontrollerne skal udføres og hvordan de dokumenteres. Entreprenøren har ansvaret for at udføre kontrollerne og dokumentere dem i godkendte rapporter

Vi har hos flere af vores kunder oplevet, at der har været tvivl om ansvarsfordelingen og hvordan kravene skulle dokumenteres.

Problemer vi ofte ser ved DS1140 hos entreprenører

Vi ofte set følgende problemer ved de løsninger, som vores kunder har prøvet at bruge for at overholde kravene:

 • Manglende mulighed for at angive, hvilke oplysninger der skal være angivet ved hver kontrol. Heriblandt grundlag/reference, kontrolmetode og kontrolomfang.
 • Manglende angivelse af lokationen for kontrollen på en plantegning.
 • Entreprenøren der skal udføre kontrollen skulle klikke et utal af gange for at angive de nødvendige oplysninger. Der blev brugt mere tid på klikke rundt fremfor at arbejde.
 • Den afsluttende rapport indeholder ikke kravene fra DS1140 B1, B2 og B3 eller de godkendte kontrolrapporter.
 • Arbejdsgangen der er implementeret er alt for kompleks.
 • Der er valgt et værktøj/løsning som ikke er udviklet til entreprenøren, som står ude på byggepladsen og skal udføre kontrollen.

Metoder til at overholde DS1140

Vi har igennem den sidste tid hjulpet rigtig mange entreprenører med at overholde DS1140. Vi har set mange måder, hvor folk har forsøgt at overholde kravene - men det er simpelthen for komplekst og tidskrævende.

I CxPlanner har vi taget alle de erfaringer vi har gjort os og udviklet en løsning, som er simpel og effektiv - vores DS1140 løsning som målrettet både rådgivere og entreprenører.

Sådan virker vores DS1140 program

Rent praktisk fungerer den på denne måde:

 • Du uploader fx en Excel fil med dine bærende konstruktioner, som automatisk struktureres i platformen.
 • Vigtig information som angivelse af grundlag/reference, kontrolmetode og kontrolomfang kan angives på hvert enkelt element. Den viden vil nu automatisk være synlig.
 • Den udførende kan med kun 3-klik vælge den kontrol, der skal udføres. Og hver kontrol kan laves med kun 1-klik! Så ikke noget med at skulle hoppe ind og ud af tjeklister.
 • Til sidst kan du eksportere de nødvendige rapporter, som automatisk samler alle de nødvendige oplysninger og dokumentation.

DS1140 vejledning og hjælp

Vi er altid klar på at hjælpe dig med at opsætte og komme i gang med DS1140. Vi er fagmænd og ved hvordan tingene skal udføres, og vi har også DS1140 specialister tilkoblet, som også kan hjælpe dig med at komme i gang.

Det er vigtigt for os, at når du får hjælp af os - så er det fagligt korrekt!

Ring til os eller book et møde med os, så kan vi hurtigt vise dig, hvordan vores løsning kan hjælpe dig med at overholde DS1140 kravene på en praktisk måde.

DS1140 kurser for praktikere

I CxPlanner afholder vi også løbende kurser og workshops i DS1140. På disse kurser lærer du alt den grundlæggende viden omkring DS1140 samt hvordan du opsætter og afleverer dokumentationen.

Du kan læse mere om vores DS1140 kurser her.

Skrevet af Thomas T. Jarløv