Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Projektstyrings og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning software
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner 3D model viewer (Autodesk)
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Projektstyring og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning
Book en demo
Lær mere:
Blog Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os
← Alle posts

Aktionslisten er død og udskiftet med kanban

Lister er selvfølgelig ikke døde, og de forsvinder heller ikke, men måden som vi arbejder med dem på, vil ændre sig.

Hvis kompleksiteten i vores installationer fortsat skal stige, tidsplanerne skal være kortere og projekteringen flyttes til entreprenøren, vil der være behov for nytænkning af vores eksisterende setup. Er agile værktøjer en løsning?

Der er lige så mange måder at arbejde med lister på, som der er byggeprojekter. Fælles for dem alle er, at man arbejder slavisk ved brug af vandfaldsmodellen (fra punkt A til B til C til etc.).

Waterfall picture

Lister er fantastiske til at holde styr på arbejdsopgaver lige indtil, at de bliver for lange og for mange. Så skal man benytte andre agile arbejdsmodeller fx Kanban og Scrum.

Min yndlingsliste er ”Commissioning loggen”, som let indeholder over 300 punkter, og mange forskellige aktører kan arbejde på samme tid i den. Her kan Kanban metoden benyttes for at skabe et visuelt overblik, når listen bliver for lang!


Lige som sidst

Os i byggebranchen bruger gerne det vi kender. Vores grundpiller som AB92, ABT93 og FRI’s fasemodel går igen ligesom mange af vores arbejdsmetoder. Der er dog udvikling, og vi benytter innovation og nytænkning, når det drejer sig om vores installationer, fx solafskærmning integreret i vinduerne og Internet of Things (IOT).

”Rullende tidsplaner” og dynamiske workshops er ved at finde indpas som agile værktøjer – men der findes mange flere agile værktøjer!

Andre brancher har taget den agile tilgang til sig. Software branchen har arbejdet med agile værktøjer siden 2001, det er derfor også blevet en del af IT-uddannelser. Det vil vi i byggebranchen også kunne have glæde af.

Manifesto Agile

Den agile liste - Kanban

Kanban metoden løser mange at listeformens problemer og giver mulighed for en agil tilgang til at løse opgaverne. Den simple Kanban model består af en tavle, som er opdelt i kolonner, der symboliserer opgavernes status, fx “Skal udføres”, ”Aktiv”, ”Afsluttet”. Noter indeholdende de forskellige opgaver sættes på tavlen i de rette kolonner.

  • Kanban giver et visuelt overblik, der er let at forstå, og som ikke kan opnås ved en liste på flere hunderede punkter.
  • Det er en flydende model, hvilket giver øget fleksibilitet. Der er ingen faste faser, og prioriteringen af hver aktion revurderes, når nye oplysninger kommer ind.
  • Tiden bruges på de rette opgaver og optimerer arbejdsopgaverne. Kanban fokuserer på just-in-time princippet.
  • Kanban sikre, at arbejdet bevæger sig hurtigt og effektivt gennem processen.
Cx Planner kanban project

Fasemodellen vs Iterationer

Fælles for mange af de agile værktøjer er, at de ikke følger en fast plan, men derimod benytter en iterativ tilgang til problemløsning. Flere og flere projekter benytter nye projektmodeller, som tager udgangspunkt i dynamiske og iterative samarbejdsmetoder, fx ”Integreret byggeri”. Disse modeller lægger op til, at også projektværktøjerne kan være mere agile.

Hvis kompleksiteten i vores installationer fortsat skal stige, tidsplanerne skal være kortere og projekteringen flyttes til entreprenøren, vil der være behov for nytænkning af vores eksisterende setup. Er agile værktøjer en løsning?


Thomas Toftgaard Jarløv
Strategic Commissioning Manager

Prøv Kanban på Cx Manager,  Commissioning software
Læs mere om Commissioning på  Commissioning Wikipedia