Book en demo
Produkter:
CxPlanner icon
Projektstyrings og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning software
Kernefunktioner:
Styring af alt kvalitet Tjeklister til kontrol Tidsplaner og overblik Projektweb og granskning Dashboards and analytics Firma Template-center AI-model til kontrolplaner 3D model viewer (Autodesk)
Udvalgte områder:
DS1140 kontrol
Priser:
CxPlanner icon
Projektstyring og kvalitetssikring
CxPlanner icon
Commissioning
Book en demo
Lær mere:
Blog Commissioning 101 Bogen om Commissioning
Support:
Hjælpe-artikler og information. Live chat-support Kontakt os
← Alle posts

Cx loggen er kun for Commissionører

En udfordring vi ofte oplever er, at det er kun er os – Commissionørerne – der benytter Cx loggen. Det er et problem, da Commissioning processen derved bliver en parallel proces til byggesagen fremfor en integreret del.

Cx loggen bruges til at styre og dokumentere Commissioning processens fremgang. Cx loggen er et styringsredskab for alle i byggeprojektet!

Hvordan skal Cx loggen se ud, for at parterne i byggesagen vil bruge den? Nedenfor er beskrevet 4 metoder til Cx loggen, som tager udgangspunkt i forskellige tilgange og layout.


Byggebranchens standard - Excel

Excel er ikke et regnskabs-, tidsplans- eller Commissioning-program, men det er et fantastisk regneark. Selvom det ikke er et Commissioning-program, fungerer det godt til at holde styr på Cx loggen, lige indtil antallet af brugere og logpunkter bliver for mange.
Den største fordel ved at bruge Excel som værktøj til Cx loggen er, at Excel er nemt at bruge! Mange bruger det allerede i deres hverdag, de kan derfor hurtigt tilpasse sig tabel-strukturen og arbejde i dokumentet.

Det er samtidig også Excel's største fjende! Kommunikationshistorikken går tabt i Excel. Excel har ingen historik, notifikationer eller multi-bruger kontrol.
Det fører ofte til et overdrevet forbrug af kolonner for at holde styr på datoer, initialer, opfølgningskommentarer, etc. Overfloden af kolonner sætter et stort pres på slutbrugeren, da det kræver en streng struktur og meget arbejde, at skulle benytte og holde styr på filen. Du kan downloade et eksempel på en Cx log fra Cx Wiki her.


Databasen

Databasen løser flere af Excel's problemer:

  • Den giver os muligheden for at huske alt,
  • Den sikrer, at de enkelte brugere kun kan skrive i de felter, som er tilladt,
  • Den hjælper med komplicerede filtreringer og sorteringer

Vi kan dog ikke arbejde direkte i en database - her skal vi bruge et program. Der findes mange forskellige databasebaserede programmer, som kan styre logpunkter. Hvis du ønsker at prøve kræfter med disse programmer, har jeg listet nogle på Cx Wiki's software side.

Ofte er databaseprogrammer blot en online Excel liste. Det vil sige, at vi har adgang til samme værktøjer og design, som når vi bruger Excel. Databasen giver os derfor ikke et quick-fix til at få Cx loggen implementeret i vores projekter. Hvis man vælger et databaseprogram, bør man undersøge muligheden for at kombinere Cx loggen med andre aktiviteter i byggeprojekter. Cx loggen kan fx kombineres med granskningskommentarer, tilsynsnotater og testobservationer.


Testoversigten - Cx loggen er allerede i dit projekt!

Hvordan skal man håndtere Commissioning processen, hvis man ikke har mulighed for at implementere Cx loggen? Vi har benyttet os af en metode, hvor vi benytter rådgiverens eksisterende dokument og giver entreprenøren et styringsdokument. Med den tilgang sikrer vi, at Cx loggen bliver et integreret værktøj for de involverede parter.

Rådgiveren skal udarbejde en anlægsoversigt, hvilket oftest allerede er en del af deres projektmateriale. Det er vigtigt, at man i sine Cx krav har beskrevet format og strukturen af anlægsoversigten. Herefter skal vi have entreprenøren til at benytte anlægsoversigten, (nu kaldet testoversigten), til styring af anlæggenes status og færdiggørelse.

Cx teamet skal have samme andel ejerskab over testoversigten som entreprenøren, da Cx teamet også skal benytte dokumentet til styringen af Cx processen.

Cx loggen: Testoversigt

Cx software

Commissioning- og IT-programmer indeholder ofte flere forskellige værktøjer til at arbejde med Cx loggen.

Gantt

Gantt diagrammer kan have de samme to funktioner som Excel:

  • Give hurtigt overblik
  • Gøre en byggesag helt uoverskuelig

Detaljeringsgraden i et Grantt diagram skal holdes lavt, for at der kan arbejdes med opgaverne direkte fra diagrammet. Eksemplet nedenfor illustrerer et simpelt Gantt diagram, som giver adgang til at flytte logpunkter dynamisk:

Cx loggen: Gantt diagram

Kalender

Kalender overblikket er velkendt og giver et hurtigt overblik.

Cx loggen: Kalender

Databaselisten

Listeformen benytter, som beskrevet tidligere, den velkendte Excel tilgang, dog med et mere intuitivt design og sikker historik.

Cx loggen: Databaselist

Kanban

Kanban er et værktøj til at arbejde agilt. Det giver fleksibilitet og et visuelt overblik. Mere info om Kanban metoden kan findes i min LinkedIn artiklen her: " Den gamle arbejdsliste er død".


Den bedste Cx log

For at sikre Cx loggen bliver en integreret del af byggeprojektet, bør Cx loggen tillade brugeren at benytte sin egen præference. Der skal dog altid vælges et værktøj, som sikrer, at data gemmes forsvarligt og stadig er håndterbart. Hvilken Cx log foretrækker du?

Du kan prøve nogle af log redskaberne her Cx Manager: https://cxmanager.dk

Du kan læse mere om Cx loggen her på Cx Wiki: https://cxwiki.dk/processen/cx-loggen/


Thomas Toftgaard Jarløv