Generelt:
Teamet Blog Priser Kontakt os
Værktøjer:
Commissioning processen Projektstyring og tidsplaner Projektweb og granskning Tilsyn og mangelgennemgang Entreprenør kvalitetssikring
Commissioning:
Hvad er commissioning? Bogen omkring Cx-processen Teknisk ibrugtagning og idriftsættelse Bæredygtige og DGNB Software til styring og test
Banner billede af CxPlanner på byggeplads

Bæredygtighed med DGNB og commissioning på byggeprojekter

Optimer bæredygtigheden og energiforbruget på dine byggeprojekter, når du bruger commisioning.
Commissioning er ofte et krav ved bæredygtigheds-certificeringer.
 1. Hvad er bæredygtighed på byggeprojekter?
 2. Bæredygtigheds-certificeringer til byggerier
 3. DGNB og Commissioning processen
 4. DGNB Platin, Guld og Sølv
 5. Cx og DGNB
 6. Et bæredygtigt fokus er en nødvendighed i Danmark
 7. Platin certifikat: Commissioning DGNB

Hvad er bæredygtighed på byggeprojekter?

Begrebet bæredygtighed omfavner oftes tre forskellige former:
 1. Miljømæssig bæredygtighed
 2. Social bæredygtighed
 3. Økonomisk bæredygtighed
I byggebranchen er bæredygtighed ofte noget, der fokuseres på for at kunne certificere den færdige bygning - en bæredygtighedscertificering.
Når en bygning har en bæredygtighedscertificering, så ses det ofte, at dens salgsværdi øges samt er det muligt at låne penge gennem EU Taksonomien.
Bæredygtigheds illustration af Alena Koval

Bæredygtigheds-certificeringer til byggerier

På danske byggeprojekter benyttes der oftes en af de 3 store bæredygtighedscertificeringer:
 1. DGNB, Green Building Council Denmark
 2. BREEAM, Building Research Establishment
 3. LEED, Leadership in Energy and Environmental Design
De fokuserer alle på, at byggeriet skal være mere bæredygtigt, men vejen dertil er forskellig. Ligeledes har de forskellige certificeringer også varieret fokus, da de kommer fra (opfundet) i forskellige lande.
Fælles for de 3 certificeringsordninger er dog, at de alle giver point for at benytte commissioning i større eller mindre grad.
Commissioning blev i 1970'erne i USA implementeret under energi-krisen, da man fandt ud af, at brugen af commissioning sikrede et lavere energiforbrug og bedre driftsrutiner. Illustrationen nedenfor viser netop dette:
Illustration der viser besparelsen på driftsomkostninger ved commissioning

DGNB og Commissioning processen

Der er i DGNB direkte krav til Cx-processen beskrevet under proces afsnittet PRO2.3. Målsætningen i DGNB guiden er at fremme effektiv overdragelse af den færdige bygning sikre, at bygningens installationer fungerer korrekt og energieffektivt.
Kravene i DGNB er bundet op på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Commissioning processen er kategoriseret under Verdensmål 7) "Forbedring af energieffektiviteten" og 12.2) "Bæredygtig forvaltning og effektiv udyttelse af naturressourcer".
I DGNB manualen fra 2020 blev der indsat krav til DS3090, som skærper kravene til Cx en smule.
Kravene til commissioning er opdelt i 2 grupper - hhv. "Måling og registrering, indregulering og performancetest" (op til 50 point) og "Commissioning" (op til 60 point).

Måling og registrering, indregulering og performancetest

Kravet er til funktions- og performancetest er udført.
 1. Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske installationer, hvor det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til at funktionen af installationerne kan testes. Alle anlægsdele underkastes en funktionsafprøvning iht bygningsreglementets krav. (30 point)
 2. Som ovenfor og desuden er der gennemført tværfaglige og systemorienterede performancetests, der rækker videre end omfanget end bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning. (50 point)

Commissioning

Kravene til selve commissioning processen følger den danske standard DS3090.
 1. Dokumentation for nedsættelse af en commissioning-organisation, som har til opdrag at sikre commissioning-aktiviteter til og med 1-års gennemgangen. (+10 point)
 2. Dokumentation for at commissioning-organisationens leder og fagpersoner er ansat i et firma, der er uafhængigt af projektering og udførelse af byggeriet (dvs. at hvis f.eks. byggeledelse er udbudt separat, kan commissioning- lederen godt arbejde for byggeledelsen, hvis det samme firma ikke er involveret i projektering og udførelse). (+10 point)
 3. Dokumentation for sikring af målbare commissioning-krav samt perioder afsat i byggeriets hovedtidsplan til alle DS3090-aktiviteter inkl. indbyrdes afhængigheder til færdiggørelser af forudsatte projekterings- og udførelsesaktiviteter. (+10 point)
 4. Dokumentation for fremkomsten af en projektbasis samt udførelse af tværfaglige commissioning-granskninger af projektforslag og hovedprojekt. (+10 point)
 5. Der er gennemført en commissioning-proces med løbende indregulering og efterjustering i de første 14 måneder af driftstiden, eller det er aftalt, at denne procedure skal være gennemført. Der foreligger en fuldstændig dokumentation, eller det er aftalt, at en sådan dokumentation skal udarbejdes. Desuden er der udført en funktions- og ydelseskontrol, som bekræfter at ordregiverens specifikke krav er opfyldt. Der foreligger et koncept, der sikrer, at brugen kontrolleres og optimeres kontinuerligt. (+10 point)
 6. Dokumentation for at der udover gennemførelse af en fuld commissioning- proces er en plan for fortløbende commissioning-aktiviteter inkl. monitorerende commissioning samt et organisationsdiagram for den organisation, der efter det første driftsår skal tage over efter den organisation, der håndter første driftsperiode. (+10 point)

Dokumentationskrav til commissioning fra DGNB

Ovenstående krav er udtrykt i DGNB manualen i commissioning afsnittet, og de skal alle dokumenteres. Dokumentationskravene er hhv. udførte testrapporter og kravene til dokumenter fra DS3090.
Hvis du benytter CxPlanner, vil du automatisk have en dokumentation for alle kravene og kunne opnå maks point.

DGNB Platin, Guld og Sølv

DGNB certificeringen er opdelt i 3 primære kategorier: Platin, Guld og Sølv. Nu flere point du opnår, nu højere/bedre certificeringen får du.
Checkbox
DGNB Platin
Checkbox
DGNB Guld
Checkbox
DGNB Sølv

Cx og DGNB

På byggeprojekter skal der være en DGNB konsulent/rådgiver, som bidrager til at specificere, hvor pointene skal komme fra. Når commissioning indgår (hvilket det altid bør gøre), så skal du planlægge Cx-processen.
Hvis du benytter CxPlanners skabelon til Cx-processen, så har du allerede fri adgang til de testparadigmer og dokumenter, der skal afleveres.
Vi har på mange DGNB projekter hjulpet med at opbygge Cx-processen, så den er blevet praktisk og nemt integreret uden for meget ekstra arbejde.

Kontakt os hvis:

 • Du skal udføre commissioning på et DGNB projekt
 • Du vil have, at din Cx-proces skal være praktisk og nem for entreprenøren
 • Du vil opdage flest mulige fejl tidligt
 • Du vil opnå maks point til DGNB certificeringen

Et bæredygtigt fokus er en nødvendighed i Danmark

Christian Poulsen, Vice President i Københavs Lufthavne A/S, skrev forordet i bogen "Guide til commissioning i praksis". Heri indgå det bæredygtige aspekt klart:
Der er et globalt behov for, at alle benytter bæredygtige løsninger og minimerer deres energiforbrug i fremtiden. Her er commissioning-processen et godt værktøj, da det kan bruges til at optimere og verificere vores energiforbrug. Dette gøres blandt andet ved et bæredygtigt fokus ved granskninger af projektmaterialet, test af de tekniske installationer og løbende monitorering af energiforbruget i vores bygninger.
Bog om commissioning i danmark - CxGuide

Platin certifikat: Commissioning DGNB

DGNB-certificeringerne administreres af Green Building Council Denmark og tildeles først, når byggeriet er færdigt. Hvis du har glemt at sætte kravene til DGNB commissioning-delen, så mister du pointene.
Du kan implementere commissioning efter færdigggørelse af byggeriet og stadig få maks point. Det spiller i god tråd med Cx-processen - det er en proces, som skal implementeres i de tidlige faser af byggeprojektet.

Få en effektiv DGNB Commissioning proces med CxPlanner

Testparadigme for ventilation på mobiltelefon

Book en gratis fremvisning

Vi har hjulpet mange med deres DGNB commissioning processer. Lad os hjælpe dig i gang.
Navn
Virksomhed
Email
Telefon